Opłaty za przedszkole:

  1. Wpisowe – w dniu podpisania umowy prosimy o wpłatę wpisowego w wysokości 400 zł (czterysta złotych), która obejmuje grupowe ubezpieczenie dziecka na cały rok (NNW), artykuły papiernicze
    i higieniczne oraz karty pracy/podręcznik.
  2. Czesne – w wysokości 500 zł. (pięćset złotych) obejmuje wszystkie zajęcia dodatkowe odbywające się w przedszkolu. Oprócz zajęć na basenie, wycieczek i wyjść.
  3. Opłata za całodzienne wyżywienie Dziecka w przedszkolu wynosi 16,50 zł; jest możliwość odliczenia po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.
  4. Zapisując drugie i kolejne dziecko do przedszkola otrzymujecie Państwo dla niego 10% zniżkę czesnego.
  5. Istnieje możliwość zapisania dziecka na krótszy pobyt w przedszkolu – 5 godzin / czesne 400 zł (słownie czterysta złotych) po uzgodnieniu szczegółów z dyrektorem przedszkola.
  6. Zapisując drugie dziecko na 5 godzinną opiekę otrzymujecie Państwo dla niego 10% zniżkę czesnego.
  7. Zapewniamy każdemu dziecku 10 godzin bezpłatnej adaptacji;
  8. W miesiącach lipiec i sierpień zapewniamy opiekę wakacyjną – czesne 150 zł / za tydzień.