Opłaty za przedszkole:

  1. Wpisowe – w dniu podpisania umowy prosimy o wpłatę wpisowego w wysokości 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych), która obejmuje grupowe ubezpieczenie dziecka na cały rok (NNW), artykuły papiernicze i higieniczne oraz karty pracy/podręcznik.
  2. Czesne – w wysokości 550 zł. (pięćset pięćdziesiąt złotych) obejmuje wszystkie zajęcia dodatkowe odbywające się w przedszkolu. Oprócz zajęć na basenie, wycieczek i wyjść.
  3. Opłata za całodzienne wyżywienie Dziecka w przedszkolu wynosi 18,00 zł; jest możliwość odliczenia po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.
  4. Zapisując drugie i kolejne dziecko do przedszkola otrzymujecie Państwo dla niego 10% zniżkę czesnego.
  5. Zapewniamy każdemu dziecku 10 godzin bezpłatnej adaptacji;
  6. W miesiącach lipiec i sierpień zapewniamy opiekę wakacyjną – czesne 180 zł / za tydzień.