Opłaty za przedszkole:

  1. Wpisowe – W dniu podpisania umowy prosimy o wpłatę wpisowego w wysokości 400 zł  (czterysta złotych), które obejmuje grupowe ubezpieczenie dziecka na cały rok (NNW), artykuły papiernicze
    i higieniczne oraz karty pracy/podręcznik.
  2. Czesne – 550 zł ( pięćset pięćdziesiąt złotych) obejmuje wszystkie zajęcia dodatkowe odbywające się w przedszkolu, oprócz zajęć na basenie, wyjść i wycieczek.
  3. Zapisując drugie dziecko otrzymujecie Państwo dla niego 10% zniżkę
  4. Istnieje możliwość zapisania dziecka na krótszy pobyt w przedszkolu – 5 godzin / czesne 400 zł (słownie czterysta złotych) po uzgodnieniu szczegółów z dyrektorem przedszkola.
  5. Zapisując drugie dziecko na 5 godzinną opiekę otrzymujecie Państwo dla niego 10% zniżkę czesnego.
  6. Dzienna stawka żywieniowa – 15,00 zł (możliwość odliczenia po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka).
  7. Zapewniamy każdemu dziecku 10 godzin bezpłatnej adaptacji;
  8. Opieka wakacyjna – czesne 150 zł / za tydzień