Niepubliczne Przedszkole Rekreacyjno – Sportowe „Maja i Gucio 2” zlokalizowane  jest na os. Avia 1
w Krakowie. Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:30.
Zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 lat. Każdemu nowemu przedszkolakowi zapewniamy odpowiedni czas na adaptację w nowym otoczeniu.

Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju wnętrz oraz otoczenia placówki. Sale przedszkolne są przestronne, jasne, doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, monitor interaktywny, zabawki, kąciki zabaw, meble dostosowane do wieku dzieci. Dodatkowym miejscem do zabaw jest plac zabaw.
W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel.

Dbamy o zdrowe odżywianie dzieci oraz kształtujemy dobre nawyki żywieniowe.
Dzięki współpracy z doświadczoną firmą cateringową posiłki przygotowywane są  dla dzieci z ogromną starannością, z zachowaniem wszelkich norm.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN,  pod nadzorem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 „ KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”  
Janusz Korczak

Ideą działania naszego przedszkola jest wykorzystanie w pracy z dziećmi zróżnicowanych form i metod pedagogicznych. Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wspólnie z rodzicami dążymy
do tego, by nasze dzieci zdobywały wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w życiu dorosłym, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi. Propagujemy sport i zdrowy styl życia, łącząc kreatywną zabawą z twórczą nauką i ruchem. Angażujemy wszystkie zmysły dziecka w celu umożliwienia wszechstronnego rozwoju wychowanka, zarówno fizycznego jak i intelektualnego.
Pomagamy dzieciom rozwijać ich zdolności, zaspokajać naturalne potrzeby ruchowe oraz kształtować
u nich postawy prozdrowotne i proekologiczne. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, zainteresowań, wspieramy w pokonywaniu trudności
i barier.

Tematykę prowadzonych w przedszkolu zajęć edukacyjnych uzupełniamy poprzez:

  • wycieczki poznawczo – edukacyjne;
  • uroczystości przedszkolne;
  • prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów w przedszkolu;
  • organizowanie przedsięwzięć sportowych ( zawody sportowe, pokazy Małego Karateki);
  • zapraszanie ciekawych gości do przedszkola;
  • szeroki wybór zajęć dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, Mały Karateka, judo, taniec, terapia logopedyczna, pedagogiczna, opieka psychologiczna, bajkoterapia, arteterapia, zajęcia sensoryczne, zabawy matematyczne, warsztaty kulinarne;
  • opiekę psychologa, pedagoga specjalnego i logopedy

Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem. Nasze przedszkole to miejsce,
w którym panuje przyjazna atmosfera – dzieci chętnie do nas przychodzą i świetnie się tu czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Umożliwiamy dzieciom swobodny wybór aktywności zabawowej.