06:30 – 07:45Zabawy dowolne według indywidualnych zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, poranne ćwiczenia.
07:45 – 08:15Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy dowolne.
08:15 – 08:30Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno – porządkowe.
08:30 – 09:00 Śniadanie
09:00 – 10:30Zajęcia dydaktyczne prowadzone w grupach. Czas zajęć dostosowany do grupy wiekowej.
10:30 – 10:45Drugie śniadanie – Talerz owoców.
10:45 – 12:15Zajęcia dodatkowe, językowe, sportowe, taneczne, spacer, zabawy, obserwacje przyrodnicze.
12:15 – 12:30Czynności higieniczno – porządkowe.
12:30 – 13:00Pyszny obiadek
13:00 – 14:00Odpoczynek po obiedzie: bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, joga dla dzieci, leżakowanie dla maluchów.
14:00 – 14:45Kontynuacja zajęć edukacyjnych, zabawy ruchowe.
14:45 – 15:15Czynności higieniczno – porządkowe.
15:15 – 15:30Podwieczorek
15:30 – 16:00Zabawy i gry sportowe, zabawy muzyczne i plastyczne; indywidualne wspomaganie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.
16:00 – 17:30Zabawy dowolne według indywidualnych zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne.