Opłaty za przedszkole:

  1. Wpisowe – w dniu podpisania umowy prosimy o wpłatę wpisowego w wysokości 320 zł (trzysta dwadzieścia złotych), która obejmuje grupowe ubezpieczenie dziecka na cały rok (NNW), artykuły papiernicze i higieniczne oraz karty pracy/podręcznik.
  2. Czesne – dla Rodziców dzieci od 2.5 – 6 lat, w wysokości 400 zł. (czterysta złotych) obejmuje wszystkie zajęcia dodatkowe odbywające się w przedszkolu. Oprócz zajęć na basenie, wycieczek i wyjść.
  3. Opłata za całodzienne wyżywienie Dziecka w przedszkolu wynosi 15,00 zł; jest możliwość odliczenia
    po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.
  4. Zapewniamy każdemu dziecku 10 godzin bezpłatnej adaptacji;
  5. Zapisując drugie i kolejne dziecko do przedszkola otrzymujecie Państwo dla niego 10% zniżkę czesnego.
  6. W miesiącach lipiec i sierpień zapewniamy opiekę wakacyjną – czesne 130 zł / za tydzień.