Niepubliczne Przedszkole Rekreacyjno – Sportowe Maja i Gucio

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 6.30 DO 17.30

Misją przedszkola jest kształtowanie umysłu i serca dziecka tak,
aby stało się ono dobrym i twórczym człowiekiem.

Wychowujemy, czyli pomagamy poszukiwać i odkrywać wartości.
Uczymy, czyli rozwijamy różne umiejętności i odkrywamy przed dzieckiem świat.
Dbamy o radosne i szczęśliwe dzieciństwo.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN.
Podczas wszystkich zajęć zapewniamy troskliwą i fachową opiekę nauczycieli.
Rodzice i dzieci mogą liczyć na stałe wsparcie specjalistów zatrudnionych w przedszkolu: psychologa, pedagoga specjalnego i logopedy.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są nowoczesnymi aktywnymi metodami, uwzględniające indywidualne zdolności dzieci.
W ciągu dnia dzieci otrzymują smaczne posiłki przywożone przez firmę cateringową.

W cenie czesnego proponujemy szeroki pakiet zajęć dodatkowych:

 • atrakcyjną i efektywną formę nauki języka angielskiego
 • zajęcia ze specjalistami
 • warsztaty prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny ( biologiczne, fizyczne, chemiczne, przyrodnicze, ceramiczne, plastyczne) pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą, wykorzystujące naturalną ciekawość dziecka do eksperymentowania i odkrywania
 • gimnastykę korekcyjną
 • Judo
 • zajęcia Mały karateka
 • zajęcia taneczne
 •  rytmikę
 •  szachy
 • robotykę
 • piłkę nożną
 • zajęcia logopedyczne i logorytmiczne
 • zajęcia sensoryczne
 • warsztaty kulinarne
 • bajkoterapię
 • religię
 • teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi

NASZ PLAN DNIA

06:30 – 08:15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy i gry zespołowe według indywidualnych potrzeb maluszków.
08:15 – 09:00, Przygotowanie do śniadania, Śniadanie.
09:00 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne prowadzone w grupach czas zajęć dostosowany do grupy wiekowej.
10:30 – 10:45 Drugie śniadanie – witaminki dla chłopczyka i dziewczynki.
10:45 – 12:15 Zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne, spacer.
12:15 – 13;00 Przygotowanie do obiadu, Obiad.
13:00 – 14:00 Odpoczynek po obiedzie, czytanie bajek, słuchanie muzyki  relaksacyjnej.
dla maluszków -leżakowanie.
14:00 – 14:30 Kontynuacja zajęć dydaktycznych, zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami dzieci
15:15- 15.30 Podwieczorek.
15.30 – 17:30 Zabawy i gry sportowe, zabawy plastyczne i muzyczne, zabawy swobodne.