ZASADY REKRUTACJI DZIECI 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka.

– o przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność złożonych KART ZGŁOSZEŃ które można pobrać w poniższym załączniku lub osobiście w przedszkolu.

3. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy  o przeprowadzenie nauczania dziecka.

4. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

Karta zgłoszenia