Opłaty za przedszkole:

 1. Wpisowe – w dniu podpisania umowy prosimy o wpłatę wpisowego w wysokości 300 zł (trzysta złotych), która obejmuje grupowe ubezpieczenie dziecka na cały rok (NNW), artykuły papiernicze
  i higieniczne oraz karty pracy/podręcznik.
 2. Czesne – dla Rodziców dzieci od 2 roku życia do ukończenia przez dziecko 31 miesiąca życia, czesne
  za pobyt w przedszkolu wynosi 550 zł. (wszystkie zajęcia dodatkowe odbywające się w przedszkolu uwzględnione są w cenie czesnego).
 3. Czesne – Rodzice dzieci starszych, od 2.5 – 7 lat, wpłacają czesne w wysokości 350 zł. (wszystkie zajęcia dodatkowe odbywające się w przedszkolu uwzględnione są w cenie czesnego).
 4. Opłata za całodzienne wyżywienie Dziecka w przedszkolu wynosi 12 zł; jest możliwość odliczenia 
  po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.
 5. Zapewniamy każdemu dziecku 10 godzin bezpłatnej adaptacji;
 6. Zapisując drugie i kolejne dziecko do przedszkola otrzymujecie Państwo dla niego 10% zniżkę czesnego.
 7. W miesiącach lipiec i sierpień zapewniamy opiekę wakacyjną – czesne 100 zł / za tydzień.