Opłaty za przedszkole:

  1. Wpisowe – w dniu podpisania umowy prosimy o wpłatę wpisowego w wysokości 300 zł (trzysta złotych), która obejmuje grupowe ubezpieczenie dziecka na cały rok (NNW), artykuły papiernicze
    i higieniczne oraz karty pracy/podręcznik.
  2. Czesne – dla Rodziców dzieci od 2.5 – 6 lat, wpłacają czesne w wysokości 350 zł. (wszystkie zajęcia dodatkowe odbywające się w przedszkolu uwzględnione są w cenie czesnego).
  3. Opłata za całodzienne wyżywienie Dziecka w przedszkolu wynosi 12 zł; jest możliwość odliczenia
    po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.
  4. Zapewniamy każdemu dziecku 10 godzin bezpłatnej adaptacji;
  5. Zapisując drugie i kolejne dziecko do przedszkola otrzymujecie Państwo dla niego 10% zniżkę czesnego.
  6. W miesiącach lipiec i sierpień zapewniamy opiekę wakacyjną – czesne 100 zł / za tydzień.